Welkom bij videogroep
Close-Up uit Haarlem

Inleiding

De website van videogroep Close-Up uit Haarlem is vernieuwd en nu bereikbaar op het adres:

https://videogroepcloseup.nl

Men leert evenzeer van de milde kritiek die wordt gegeven nadat u zelf een film vertoont. Dat mag zelfs een groene film zijn. Daaronder verstaan wij een film waarvan de montage nog lang niet gereed is omdat de maker niet goed weet hoe hij verder moet.