Wat doen we?

Inleiding | Wie zijn we? | Wat doen we? | Waar vind je ons? | Agenda | Organisaties | Nieuwsbrieven | Privacybeleid

In de eerste plaats houden we clubavonden. Deze vallen altijd op een dinsdagavond, van 20.00 uur tot 23.00 uur.
De gemiddelde frequentie is eens per 14 dagen. Van medio mei tot medio september is er een zomerstop wat de clubavonden betreft. Het zomerseizoen wordt beschouwd als belangrijke periode voor het maken van (vakantie)films.

Cursussen

Door onze overkoepelende organisatie FAA NH'63 worden in de loop van het jaar cursussen georganiseerd.

Wedstrijden
Videogroep Close-Up is van mening dat ook het competitie-element een waardevol aspect vormt van het beoefenen van de hobby. Daarom vindt er elk seizoen in ieder geval één spannend evenement plaats waaraan je kunt deelnemen: een wedstrijd om de beste film van het jaar waarbij de winnaar een kunstzinnig beeldje mee naar huis krijgt dat wij Haantje-de-Voorste hebben gedoopt.

Groepsfilms
Leden die dat willen, zijn actief in het maken van groepsfilms. Daarbij worden de taken van regisseur, cameraman/vrouw, geluidstechnicus, e.d. verdeeld. Het zijn vaak gelegenheden waar we met plezier op terugkijken.

Apparatuur
De club beschikt over eigen apparatuur, zoals een Blu-ray-speler, een mediaspeler, een beamer en een geluidversterker.

Waarom doen we dit allemaal?
Wat is voor de bezitter van een videocamera de meerwaarde van een lidmaatschap van videogroep Close-Up? Antwoord: het feit dat hij/zij vrijwel ongemerkt en bij stukjes en beetjes leert wat gedaan moet worden om films te maken die worden gewaardeerd door familie, vrienden en een steeds groter wordende kring van belangstellenden. Een betere beloning dan een welgemeend applaus is niet mogelijk.

Men leert door goed te kijken naar de films die de clubleden vertonen. Daarbij wordt meestal uitleg gegeven en ervaring overgedragen.

Men leert evenzeer van de milde kritiek die wordt gegeven nadat u zelf een film vertoont. Dat mag zelfs een groene film zijn. Daaronder verstaan wij een film waarvan de montage nog lang niet gereed is omdat de maker niet goed weet hoe hij verder moet.

De clubleden geven gaarne goede raad. Desnoods verlenen zij ook hand- en spandiensten. Dat kan zijn op het gebied van techniek, tekst, titel, muziekkeuze en noem maar op. Er is altijd wel een clublid dat over een speciale vaardigheid en noodzakelijke apparatuur beschikt.

Naar het begin van deze bladzijde